CS:GO Aktualizacja 16.09.2015

Counter Strike

Reklama

W najnowszej aktualizacji zostanie wprowadzony nowy system hitboxów. Polepszyć ma to przyjemność z gry i sprawi że znacznie prościej będzie zabić gracza jeżeli faktycznie strzelamy z jego model. Więcej szczegółów poniżej.

[ Animacje / Gra ]
– Zmieniono wszystkie animacje modeli
– Zastąpiono wszystkie animacje broni
– Zaktualizowano szkielet graczy
– Przerobiono geometrie modelów i ich animacje
– Zaktualizowano animacje sieci, która aktualizowana jest w sposób ciągły
– Animacja szkieletu graczy działa teraz po stronie serwera
– Dodano nowe animacje włączając w to rozbrajanie bomby i wchodzenie po drabinie
– Dodano animacje broni z trzeciej osoby, które lepiej prezentują model broni
– Pionowa rozdzielczość ma teraz większy zasięg widzenia
– Bronie mogą teraz mieć niezależne animacje
– Dodano wsparcie dla dowolnej liczby elementów korzystających z animacji
– Zaktualizowano model broni w całym świecie, modele ciała, pozycje i szkielety
– Dodano wsparcie fizyki dla wyposażenia które działa pod wpływem innej siły
– Dodano wsparcie dla wielowątkowych efektów trafienia
– Zmieniono wspólne hitboxy na bazowanie na kapsułach
– Pozbyto się ograniczeń graczy wynikających z kwadratowego modelu
– Modele zachowują się teraz znacznie swobodniej ocierając się o inny model
– Przebudowano animacje mechaniczną która wspiera działanie różnych środków lokomocji
– Włączono wsparcie dla dynamicznej animacji gracza
– Sekwencja warstw teraz działa prawidłowo
– Dodano kable podczas rozbrajania bomby
– Dodano wsparcie dla renderowania kapsuł hlmv, pod modelu, podglądu załączników i wiele innych usprawnień
– Dodano wsparcie dla modelów z grupy ciała w połączeniu z fizyką wraz z systemem modyfikacji i animacji

[ Interfejs ]
– Naprawiono błąd, który powodował zanikanie informacji o posiadanym pancerzu
– Dodano sv_show_voip_indicator_for_enemies. Jeśli jest aktywny, pokazuje się nad graczami z przeciwnej drużyny, którzy korzystają z mikrofonu
– Dodano sv_showbullethits wizualizacje, która potwierdza strzał po stronie serwera

[ Rrenderowanie ]
– Naprawiono problem z połyskiem szkła podczas renderowania.

[ Gra ]
– Dodano dynamiczne zabijanie graczy, aby zapobiec przenikaniem broni przez cienkie ściany.
– M4A1-S:
— Zmniejszono koszt
— Zmniejszono penetracje armora
— Zredukowano ROF
— Zwiększono bazowy rozrzut

– Zeus x27
— Cena została obniżona o $100

– Dual Berettas
— Zwiększono penetracje pancerza
— Zwiększono zakres modyfikatora

[ GOTV ]
– Dodano podgląd modelu w gotv podczas przejścia kamery

[ Overwatch ]
– Można teraz zgłaszać graczy z przeciwnej drużyny za griefing

Reklama
Czytaj więcej