Inne wersje splash arta Sugar Rush Zileana


Reklama

Czyli jak mógł wyglądać splash art Sugar Rush Zileana.


Dzięki Horace Hsu możemy poznać inne wersje splash arta Zileana i proces tworzenia.

Gif Process

Reklama

Podziel się ze znajomymi!