PolscyGracze.pl

Komendy czatu w LoLu


Znasz wszystkie dostępne komendy w grze?


Riot ostatnio zaktualizował listę dostępnych komend w grze. Można ich używać podczas meczy w regularnych grach oraz na TFT.

/help lub /? lub /allcommands lub /allcmds wyświetla wszystkie polecenia wraz z opisami. /mute zablokuje tekst, przesyłany przez gracza na czas trwania aktualnej gry.
/mutepingwycisza wszystkie sygnały od danego gracza na czas obecnej sesji gry.
/fullmutewycisza wszystkie wiadomości tekstowe i sygnały od wszystkich graczy na czas obecnej sesji gry.
/ignore zablokuje tekst, przesyłany przez gracza na czas trwania aktualnej i każdej następnej gry.
/d lub /dance sprawi, że twój bohater zacznie tańczyć!
/jlub /joke natomiast sprawi, że twój bohater zażartuje.
/t lub /taunt sprawi, że Twój bohater sprowokuje słownie przeciwnika.
/r „wiadomość” dzięki tej komendzie można szybko odpowiedzieć na wiadomość od znajomego będącego poza rozgrywką bez konieczności wpisywania jego imienia przywoływacza.
/w lub/whisper „Imię przywoływacza”– dzięki tej komendzie można napisać wiadomość do swojego znajomego będącego aktualnie poza rozgrywką.
/ignore all wyciszy wszystkich graczy na czas danej rozgrywki.
/ignore enemy wyciszy wszystkich graczy drużyny przeciwnej na czas danej rozgrywki.
/notelub /ndodaje twoje wpisy do pliku tekstowego o nazwie MyNotes.txt.
/chatfilter włącza lub wyłącza filtr czatu podczas gry.
/surrender lub /ff lub/concedelub /forfeitinicjuje głosowanie o poddanie lub oddanie głosu o poddanie. Wezwanie do głosowania spowoduje wyświetlenie na 60 sekund okienka głosowania.
/remakepozwala skorzystać z okna funkcji remake, jeśli któryś z graczy jest AFK.


Podziel się ze znajomymi!