Patch 7.9 – Aktualizacja #2


Kolejny środkowo sezonowy hotfix naprawia błędy z Warwickiem, który był przez jakiś czas wyłączony, zajęto się rozwiązaniem problemu z żołnierzami Azira, a także wprowadzono kilka innych poprawek Sejuani, Twitcha i Gargoyle Stoneplate.

Sejuani

Poprawki błędówNaprawiono błąd powodujący, że Frost Armor nie pochłaniał prawidłowo obrażeń zaabsorbowanych przez tarczę
Czas odnowienia Frost Armora9 na wszystkich poziomach 15/12/9 sekund na poziomach 1/7/14

Gargoyle Stoneplate

Poprawki błędówCzas odnowienia aktywu Gargoyle Stoneplate nie jest już nieprawidłowo redukowany przez redukcję czasu odnowienia

Warwick

Problem crashemNaprawiono problem z crashowaniem przez Warwicka

Azir

Poprawki błędówNaprawiono błąd, który sprawiał, że jego żołnierze nie zadawali obrażeń

Twitch

Poprawki błędówVenom Cask ponownie dodaje stacki do Deadly Venom

Pełny ekran

Poprawki błędówNaprawiono kilka problemów z pełnym ekranem wyświetlającym grę poza widocznym obszarem oraz wywołujący problem z DirectX

Podziel się ze znajomymi!