Stiukow wkracza do Nexusa!


Nexus został zainfekowany przez nowego bohatera! Admirał Stiukow przywraca towarzyszom broni siły witalne dzięki patogenom i pozbawia wrogów szybkości za pomocą odrażających ropni – to doprawdy jedyny w swoim rodzaju Pomocnik w Heroes of the Storm.

Stiukow miał trudne życie i jeszcze trudniejszą śmierć. Został zdradzony, wystrzelony w kosmos, wskrzeszony i zainfekowany, a następnie niemal wyleczony. Wreszcie eksperymentowano na nim i jego infekcja wróciła. Teraz rozsiewa ją w Nexusie dzięki swoim niezwykłym zdolnościom:

 • Leczący Patogen – Stiukow infekuje bohatera sojuszniczego patogenem, który leczy cel w miarę upływu czasu i rozprzestrzenia się na pobliskich sojuszników.
 • Czyhająca Ręka – Stiukow wybiera obszar, w którym wrogowie są wyciszani i ranieni.
 • Potężne Pchnięcie – rozciąga rękę Stiukowa. Trafiony nią wrogi bohater zostaje gwałtownie odepchnięty i zatrzyma się dopiero po zderzeniu z przeszkodą terenową.
Video

Opis: Aleksiej Stiukow miał trudne życie i jeszcze trudniejszą śmierć. Został zdradzony, zabity, wystrzelony w kosmos, wskrzeszony i zainfekowany, a następnie niemal wyleczony. Wreszcie eksperymentowano na nim i jego infekcja wróciła. Teraz rozsiewa ją w Nexusie.

Cecha

 • Bio-wyłącznik
  • Aktywuj, aby detonować wszystkie wirusy Stiukowa. Każdy Leczący Patogen przywraca celowi 500 pkt. zdrowia, a każdy Skażony Ropień zadaje 100 pkt. obrażeń i spowalnia cel o 70% na 2 sek. Zdolności można używać podczas podtrzymywania zdolności Czyhającej Ręki.

Zdolności podstawowe

 • Leczący Patogen (Q)
  • Infekuje bohatera sojuszniczego Leczącym Patogenem, który przywraca 240 pkt. zdrowia w ciągu 4,5 sek. Leczące Patogeny mogą przenosić się na pobliskich bohaterów sojuszniczych co 0,75 sek. Pojedynczy Leczący Patogen może przenieść się na każdego z bohaterów sojuszniczych tylko 1 raz.
   • Zdolność może zostać użyta na sobie i może się rozprzestrzenić na samego Stiukowa.
   • Nie może się rozprzestrzeniać na cele, na które już się rozprzestrzeniła.
  • Skażony Ropień (W)
   • Stiukow miota ropniem, który trafia wszystkich wrogich bohaterów na swojej drodze i zadaje 20 pkt. obrażeń oraz spowalnia ich o 5% (wzrasta do 50% w ciągu 3 sek.). Kiedy czas działania Skażonego Ropnia się kończy lub jego działanie zostanie przerwane, zadaje on dodatkowo 80 pkt. obrażeń.
  • Czyhająca Ręka (E)
   • Podtrzymuje zdolność na wskazanym obszarze, na którym wycisza wrogów i zadaje im 144 pkt. obrażeń na sekundę. Zadaje 50% mniej obrażeń jednostkom niebohaterskim. Zdolność nie zużywa many podczas podtrzymywania i działa do czasu, aż zostanie anulowana lub przerwana.

Zdolności bohaterskie

 • Potężne Pchnięcie (R)
  • Rozciąga rękę Stiukowa. Jeśli trafi ona wrogiego bohatera, zostaje on natychmiast popchnięty i zatrzyma się dopiero po zderzeniu z przeszkodą terenową. Wrogi bohater otrzyma wtedy 200 pkt. obrażeń. Stiukow otrzymuje 50 pkt. pancerza, kiedy spycha wrogów.
 • Okrutna Chłosta (R)
  • Wykonuje 3 zamaszyste uderzenia przed Stiukowem w ciągu 1,75 sek., zadaje 50 pkt. obrażeń trafionym wrogom i odrzuca ich. Każde uderzenie ma większy rozmach od poprzedniego.

 

Talenty

 

Poziom bohatera (ranga) Talent Opis
1 Miotacz Kolców Ataki podstawowe są wykonywane z dystansu i spowalniają wrogów o 20% na 1 sek., ale zadają o 50% mniej obrażeń.
1 [W] Dotyk Zgnilizny Zadanie: Trafiaj bohaterów Skażonym Ropniem. Nagroda: Trafienie 20 bohaterów skraca czas odnowienia Skażonego Ropnia o 2,5 sek.

Nagroda: Trafienie 40 bohaterów skraca czas odnowienia Skażonego Ropnia dodatkowo o 2,5 sek. i usuwa jego koszt many.

1 [E] Rozwój Infekcji Obszar działania Czyhającej Ręki wzrasta o 50% w ciągu 2,5 sek.
1 [Cecha] Pękające Ropnie Zadanie: Zdetonuj 10 Skażonych Ropni, nie ginąc.

Nagroda: Zdetonowanie Skażonego Ropnia powoduje teraz obrażenia i spowolnienie na obszarze.

4 [Q] Dobry Rozsiew Kiedy Leczący Patogen zainfekuje wiele celów (4), przywraca 30 pkt. many, a czas odnowienia zdolności zostaje skrócony o 2 sek.
4 [Q] Czapka z Głowy Wartość leczenia z upływem czasu zapewnianego pierwotnemu celowi jest większa o 50%, kiedy ten ma więcej niż 60% zdrowia.
4 [Q] Pancerz Biotyczny Kiedy Leczący Patogen jest aktywny na pierwotnym celu, zapewnia mu 50 pkt. pancerza fizycznego.
4 [Cecha] Wychwyt Zwrotny Zadanie: Zdetonuj 50 Leczących Patogenów Bio-wyłącznikiem.

Nagroda: Skuteczność leczenia Bio-wyłącznikiem wzrasta o 50%.

7 [W] Daleki Zasięg Zwiększa zasięg Skażonego Ropnia 100%.
7 [E] W Zasięgu Ręki Zwiększa zasięg działania Czyhającej Ręki o 50%.
7 [E] Łaknienie Każde trafienie wrogiego bohatera Czyhającą Ręką skraca jej czas odnowienia o 0,5 sek., maksymalnie do 6,5 sek., i przywraca 5 pkt. many.
7 [Cecha] Chirurgiczna Precyzja Detonacja dokładnie 1 Skażonego Ropnia (oraz dowolnej liczby Leczących Patogenów) za pomocą Bio-wyłącznika, skraca czas odnowienia Bio-wyłącznika do 5 sek.
10 Potężne Pchnięcie Rozciąga rękę Stiukowa. Jeśli trafi ona wrogiego bohatera, zostaje on natychmiast popchnięty i zatrzyma się dopiero po zderzeniu z przeszkodą terenową. Wrogi bohater otrzyma wtedy 200 pkt. obrażeń. Stiukow otrzymuje 50 pkt. pancerza, kiedy spycha wrogów.
10 Okrutna Chłosta Wykonuje 3 zamaszyste uderzenia przed Stiukowem w ciągu 1,75 sek., zadaje 50 pkt. obrażeń trafionym wrogom i odrzuca ich. Każde uderzenie ma większy rozmach od poprzedniego.
13 [W] Reaktywne Zarodniki Kiedy Stiukow otrzymuje obrażenia, mając mniej niż 50% zdrowia, natychmiast rozsiewa Skażone Ropnie na pobliskich wrogich bohaterów, a czas odnowienia Bio-wyłącznika zostaje wyzerowany. Czas odnowienia tego efektu wynosi 10 sek.
13 [E] Cios Poniżej Pasa Czyhająca Ręka zadaje 150% więcej obrażeń wrogim bohaterom mającym mniej niż 25% zdrowia.
13 [E] Przetrwalnikowe Kolce Czyhająca Ręka utrzymuje się przez 1,5 sek. po jej anulowaniu.
13 [E] Reakcja Zapalna Detonacja Skażonego Ropnia na wrogu wewnątrz obszaru działania Czyhającej Ręki unieruchamia go na 2 sek.
16 [Cecha] Pokswirusy Bio-wyłącznik nie usuwa już Leczącego Patogenu i zamiast tego odświeża czas jego działania.
16 [Q] Uniwersalny Nosiciel Leczący Patogen może nieustannie roznosić się poprzez Stiukowa, ale jego skuteczność leczenia spada o 60%.
16 [Cecha] Infekcja Oczna Zwiększa ostateczne obrażenia Skażonego Ropnia o 50%. Dodatkowo detonacja Ciężkiego Pęcherza z użyciem Bio-wyłącznika oślepia cel na 3 sek.
16 [Q] Superszczep Jeśli sojusznik z Leczącym Patogenem zostanie ogłuszony, natychmiast odzyskuje 250 pkt. zdrowia.
20 [R1] Chaos Kontrolowany Koszt many Potężnej Chłosty spada z 100 do 50 pkt. Zdolność zyskuje 2 dodatkowe ładunki, ale każde jej użycie powoduje tylko 1 uderzenie na maksymalną odległość.
20 [R2] Potężniejsze Pchnięcie Potężne Pchnięcie działa o 25% szybciej. Jeśli zdolność spycha cel dłużej niż przez 1,5 sek., jej czas odnowienia zostaje skrócony o 15 sek.
20 [Cecha] Bio-eksplozja Bio-wyłącznik powoduje również detonację Czyhającej Ręki, nałożenie Skażonego Ropnia na wrogich bohaterów wewnątrz obszaru działania ręki oraz wyciszenie ich na 2 sek.

Podziel się ze znajomymi!