TFT Patch 10.22 – opis zmian


Szczegóły zmiany na patch 10.22 Teamfight Tactics.Witamy wszystkie upadłe bóstwa.

W tym tygodniu mamy dla was w miarę mały patch, jako że większość skrajnych przypadków z patcha 10.21 została wyważona w patchu z dopiskiem „B”. Poza standardowymi zmianami wyważającymi, mamy na tapecie wybrańców. Po raz pierwszy wprowadzamy zmiany dodatkowych statystyk konkretnych bohaterów-wybrańców, by lepiej zgrywały się z ich pozostałymi umiejętnościami. Mamy też dodatkowe zmiany dla wybrańców kultystów oraz kuratorów, aby stali się trochę lepszymi wyborami. Na koniec aktualizujemy opis sklepu, by uwzględniał szanse na pojawienie się wybrańców.

No to do dzieła!

Patch w skrócie

Zmiany systemowe

 

 • Gracze otrzymują min. 1 pkt. obrażeń po przegranych rundach.
 • Szansa na pojawienie się wybrańców wyświetla się teraz w opisie sklepu.

Cechy

Jest kilka cech, które posiadają niezamierzoną antysynergię z mechaniką wybrańców, ponieważ tracą wartość, gdy na arenie znajduje się mniej jednostek. Zmieniamy zasady tych wybrańców, by liczyli się za 2 na potrzeby swoich cech.

 • Wybrańcy-kultyści liczą się za 2 kultystów i przyznają Galio podwojoną wartość poziomów gwiazdek (np. 2-gwiazdkowa Elise przyzna Galio 4 poziomy gwiazdek zamiast 2).
 • Wybrańcy-kuratorzy liczą się za 2 kuratorów i przyznają podwojoną wartość tarcz.
 • Redukcja obrażeń od ataku olśniewaczy: 50% ⇒ 50/80%
 • Czas działania olśniewaczy: 5/15 sek. ⇒ 8 sek.
 • Obrażenia od ataku i moc zaklęć uzyskiwane przez ninja (4): 150 pkt. ⇒ 140 pkt.
 • Zmniejszenie obrażeń każdego rykoszetu strzelców wyborowych: 65/50/35% ⇒ 55/50/45%

Bohaterowie

1. kategoria

 • Premia wybranki Fiory: zdrowie ⇒ zmniejszenie maks. many.
 • Cel 1000 Sztyletów Lissandry: cel ataku ⇒ cel z największą liczbą pkt. obrażeń od ataku.
 • Dodatkowe obrażenia nieuchronne Srebrnych Bełtów Vayne: 40/75/125 pkt. ⇒ 50/90/140 pkt.

2. kategoria

 • Premia wybranki Vi: zdrowie ⇒ zmniejszenie maks. many.
 • Obrażenia zaklęcia Vi: 250/400/600 pkt. ⇒ 250/400/800 pkt.
 • Czas działania osłabienia pancerza Vi: 6 sek. ⇒ 8 sek.

3. kategoria

 • Czas działania blokady many po rzuceniu zaklęcia przez Akali: 1 sek. ⇒ 1,25 sek.
 • Obrażenia Ostatniej Pieszczoty Evelynn: 350/500/900 pkt. ⇒ 350/500/1400 pkt.
 • Obrażenia Gryzu! Nunu i Willumpa: 450/650/1300 pkt. ⇒ 450/650/1800 pkt.

4. kategoria

 • Obrażenia Duchowej Bomby Ahri: 500/750/3000 pkt. ⇒ 475/675/3000 pkt.
 • Ashe: naprawiono błąd, który sprawiał, że 4 z 5 strzał salwy Ashe nie mogły trafić krytycznie i nie dało się ich uniknąć.
 • Morgana: zaktualizowano namierzanie jej zaklęcia, by było nieco mniej losowe.

5. kategoria

 • Początkowa mana Ezreala: 75 pkt. ⇒ 90 pkt.
 • Czas działania pierwotnego ogłuszenia Lee Sina: 3/4/10 sek. ⇒ 1,5/2/10 sek.
 • Czas działania drugorzędnego ogłuszenia Lee Sina: 1,5/1,5/10 sek. ⇒ 1,5/2/10 sek.
 • Obrażenia Lillii potrzebne do przerwania uśpienia: 500/750/1000 pkt. ⇒ 500/500/500 pkt.
 • Premia wybrańca Setta: dodatkowe zdrowie ⇒ moc zaklęć.
 • Obrażenia zaklęcia Setta przeciwko głównemu celowi: 35/45% ⇒ 40/60% maks. zdrowia.
 • Nunu i Willump nie będą już pożerali Setta, gdy ten nadal robi brzuszki.

Przedmioty

 • Dodatkowe obrażenia Echa Luden: jednostki dotknięte efektem kontroli tłumu lub osłonięte tarczą ⇒ jednostki dotknięte efektem kontroli tłumu.
 • Moc zaklęć Zabójczego Kapelusza Rabadona: 70 pkt. ⇒ 75 pkt.
 • Obrażenia pocisków Huraganu Ruunana: 75% ⇒ 100% obrażeń od ataku.
 • Obrażenia Kosy Statikka: 75 pkt. ⇒ 80 pkt.
 • Dodatkowe obrażenia Kosy Statikka: 175 pkt. ⇒ 240 pkt.
 • Kosa Statikka: naprawiono błąd, który powodował, że czasami obierała za cel niewłaściwe jednostki (np. wskrzeszane Aniołem Stróżem lub Setta wykonującego brzuszki).
 • Prędkość ataku Herolda Zeke’a: 40% ⇒ 35%
 • Czas trwania prowokacji Portalu Zz’Rot: 2 sek. ⇒ 1 sek.
 • Naprawiono błąd, przez który twór miał o 10 pkt. więcej obrażeń od ataku, niż powinien.
 • Naprawiono błąd, przez który gracze mieli dostęp do początkowej prowokacji, gdy wyposażyli bohatera w Portal Zz’Rot podczas walki.

Błędy

 • Zmniejszenie obrażeń bóstw nie będzie już zmniejszać obrażeń nieuchronnych.
 • Wygnańcy będą poprawnie zyskiwali tarcze, gdy zostaną ustawieni w pobliżu przyzwanego Galio.
 • Zaklęcie Talona nie będzie już przerywało sekwencji ataków. (Będzie aktywowało Ostrze Gniewu, Kosę itp.).
 • Efekt prowokacji nie będzie pozostawać aktywny, gdy jego sprawca stanie się niemożliwy do obrania na cel.

Podziel się ze znajomymi!