Zmniejszenie liczby osób na wymuszonej pozycji


Mniejsza liczba gier na wymuszonej pozycji.


Wcześniej w tym roku wprowadziliśmy parytet wymuszonej pozycji, koncentrując się przy tym na zapewnieniu uczciwego dopasowania obu drużyn. Od tamtego czasu zespół skupiał się głównie na innych projektach, ale pracowaliśmy też w dalszym ciągu nad mniejszymi optymalizacjami wymuszonej pozycji, głównie pod kątem indywidualnego doświadczenia graczy. Ostatnio odkryliśmy niewielką, ale skuteczną zmianę, która powoduje przypisanie większego znaczenia preferowanej drugorzędnej pozycji niż wymuszonej pozycji. W efekcie powinniście dostawać mniej więcej taką samą liczbę gier na swojej głównej pozycji, nieco więcej gier na drugorzędnej pozycji i zdecydowanie mniej na wymuszonej pozycji.

Łączne dane dla wszystkich regionów:

PRZED: 91% na głównej, 4,2% na drugorzędnej, 4,8% na wymuszonej

PO: 90% na głównej, 7% na drugorzędnej, 3% na wymuszonej

A oto wykres pokazujący dane z NA:

Pref_Assignment_Rates_Ranked_Solo_2020.png

Niebieska krzywa odpowiada głównej pozycji, pomarańczowa drugorzędnej, a czerwona wymuszonej.


Podziel się ze znajomymi!